မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာကျွမ်းကျင်လိုင်စင်

News

Home » News » မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာကျွမ်းကျင်လိုင်စင်

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာကျွမ်းကျင်လိုင်စင်နှင့်ပတ်သက်၍ လျှောက်လွှာများကို အောက်ပါ Link တွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။

https://drive.google.com/file/d/14HHLI9NooNyH1g7UubqaM3x_rvgCs0qS/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − 9 =

×